Електро Услуги София

Електро Ремонти

Електро ремонти за София.Фирмата ни осигурява професионално обслужване и ремонтни работи на всички видове Ел. табла. Електрическото табло има функцията да защитава от претоварване, къси съединения и токови удари от инсталациите и Ел. уреди, включени към тях.
За това е наложително ремонтът на тези точки във всяка една Ел. инсталация да бъде извършвана от квалифицирани специалисти.

Ремонт на Ел. Табла.

Ремонт на Печки.

Ремонт на Бойлери.

Ремонт на Ел.инсталации.